Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер
«Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының құрылуы туралы бұйрыққа 1997 жылы қол қойылды. Кафедра меңгерушісі қызметіне философия ғылымдарының докторы, профессор Наталья Анатольевна Кебина болып тағайындалды. Кафедра студенттердің жалпы-мәдениет деңгейін көтеруге, белсенді өмір ұстанымының қалыптасуына, әлеуметтік-гуманитарлық цикл пәндері білімінің қолдануға жағдай жасайды. Қойған мақсатқа жету үшін кафедра ұстаздары жоғары-ғылыми методикалық деңгейде оқу бағдарын жүргізеді, белсенді оқудан тыс  дамыту түрлерін (дөңгелек үстел, ғылыми-практикалық конференция, қала және облыс музейлеріне экскурсия, әдебиеттік кештер, қызықты адамдармен кездесу және т.б.) Бұл студенттердің ой-өрісін кеңейтуге, туған жердің тарихын және мәдениетімен танысуға мүмкіндіктер туғызады. Кафедра эстетикалық мәдениет деңгейінің өсуіне және этикет дағдыларын қолдануына көп көңіл бөледі. Оқытудың деңгейінің мониторингін жүргізу мақсатында кафедра түрлі әлеуметтік сауалнамалар жүрнізіледі.
2012 жылы кафедра құрамына «Дене тәрбиелеу» бағыты кірді.
                
Оқудың негізгі бакалавларды дайындау бағдарламасы жалпы пәндер циклінің оқытуына келесі бағыттарды қарастырады:
 Қазақстан тарихы (мемлекеттік емтихан)
Философия
Шет тілі
Қазақ (орыс) тілі
Саясаттану
Әлеуметтану
Құқық негіздері
Өмір қауіпсіздігінің ережелері
Базалық пәндер циклі:
Кәсіби  қазақ (орыс) тілі
Кәсіби бағдарланған шет тілі
Кафедрада студент ғылымының дамуына септігін тигізетін, дүниетанымын кеңейтетін, әлем және адам туралы көзқарасын дамытатын іс-шаралар өткізіледі.
 Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы ТАҚЫРЫБЫ
Тұлғаның өзіндік дамуының және құрылуының негіздері./ философия ғылымдарының докторы, профессор Кебина Н.А.
Студент тұлғасының  жеке-психологиялық  ерекшеліктері/доцент Айтимова А.К.
Орыс және ағылшын фразеологизмдері. / ф.ғ.к. ТезекбаеваГ.А.
“Ақпараттық–коммуникациялық технологиялар мемлекет. тілін оқытудағы дидактикалық құрал ретінде” тақырыбы бойынша ғылыми жұмысымды бірізділікпен жалғастыру. / к.ф.н., доц.Байгожина А.Е.
Ағылшын тілді жазушылар әңгімелерін қазақ тіліне аударудың ұстанымдаы мен тәжірибесі./ к.ф.н., доц.Тусупова Г.Б.
«Рай категорияның дискурстегі қызметі» ғылыми тақырыбын зерттеу жұмыстары /к.ф.н., доц. Кошерова К.К.
Қазақстан тарихы қ.т.ғ.к, доцент Муритова А.Б.
ЕИТИ студенттерінің спорттық жетістіктерін жетілдіру/ проф. Сыроваткин А.И.
Ұзын арарлыққа жүгіруді жетілдіру/аға тәлімгер Жексекенов Е.Ж.
Студенттік ғылыми клубтар және үйірмелер. ӘГП және ДТ кафедрасында «Логос» (философия ғылымдары бойынша) и «Космополит» (тіл пәндері: ағылшын, неміс, қазақ, орыс ) сияқты студенттік ғылыми үйірмелер құрылған және жұмыс істейді.Семинар отырыстарында курстық –ғылыми жұмыстар тақырыбы бойынша, студенттердің тезистері бойынша сұрақтар қарастырылған.
Студенттер өздерінің курстық жұмыстарының мазмұның (доц. Айтимова А.К.) жеткізеді, СҒЗЖ дайындау бойынша келесі зерттеу бағдарламалары құрастырылады. Философия және саясаттану  пәндерінен презентация, философиядан «Отандастарының жүрегіндегі бірінші» атты семинары (жет. Кебина Н.А.), дебаттар (жет.  Тусупова Г.Б.), Қазақстан халқының тіл декадасы  сайыстары жүйелі түрде өткізіледі.
Кафедраның  гранттік, шаруашылық-келісімділік және мемлекеттік-бюджеттік қаржыланған ҒЗЖ.
  • Шығарма аудармасы  С.Моэмнің «Луна и грош», О. Уайльдтің «Портрет Дориана Грея»         Тусупова Г.Б. Мемлекеттік тапсырыс беру бағдарламасы бойынша  «Мұра» 822.500 тг.
  • О. Уайльдтің «Портрет Дориана  Грея»  кітабының қайта басылымына шаруашылық-келісім жүргізілген. Тусупова Г.Б. Мемлекеттік тапсырыс беру бағдарламасы бойынша  «Мұра» 225.000 тенге
  • Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен шығарылды және алғы сөзін ҚР премьер-министрі РК К. Мәсімов жазған.        Тусупова Г.Б. Л. Лессиг «Свободная культура» (15,0 п.л.) атты кітабына қазақша  аударма жасап шаруашылық келісімшартқа қол қойды      444.000тг
  • Байгожина А.Е., Тезекбаева Г.А., Кошерова К.К. ҚР БЖҒМ гранті бойынша «Қазақ тілі әлемі» кітабының құрылымы 4,5 млн тг шаруашылық келісімі жүргізілді.
  • Тусупова Г.Б.Ағылшын архитекторы Ян Гейл  «Cities for people»  кітабының қазақ тіліне аудармасы «Avant-media»  тапсырысы бойынша жүргізілді.
 ПОӘК және монографиялардың, оқу әдістемелерінің және кітаптардың тізімі:
Кебина Н.А. Философия: блок учебных материалов для кредитной системы обучения.  Екибастуз: ЕИТИ, 17,5 п.л. ISBN 978-601-7160-10-4
Кебина Н.А. Философия в поиске смысла.          Екибастуз: ЕИТИ, 19 п.л. ISBN  978 – 601- 7160 – 09 - 8
Сугралимова Г.Б. Казақстан тарихы. Кредиттік технология жүйесі бойынша оқитын студенттердің өздік жұмысы.         Екібастұз. 2009. – 118б (8.4 п.л) ISBN 978-601-7160-11-1
Кошерова К. К. Английский язык: для студентов  технических специальностей: Учебное пособие. Екибастуз, 116 с. (5,8 п.л) ISBN 978-601-7160-08-1
Тусупова Г.Б. «Ағылшын тілді жазушылар әңгімелерін қазақ тіліне аударудың ұстанымдары мен тәжірибесі», ЕИТИ им.ак. Сатпаева, г.Екибастуз 10 п.л.
Тусупова Г.Б. По гос.заказу по программе «Наследие» перевод произведений С.Моэма «Луна и грош», О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»        (23,5п.л.) – на общую сумму 822.500 тг.
Кебина Н.А., Сугралимова Г.Б. Философия: Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқу құралы. - Екібастұз, 300 б. (17,7 п.л), ISBN  978-601-7160-31-9
Муритова А. Б. Қазақстан тарихы: Дәрістер курсы – Екібастұз 150б (9 п.л) ISBN 978-601-7160-32-6
Тусупова Г.Б. Переиздание книги О. Уайльда «Портрет Дориана  Грея» (15,0 п.л.) - на сумму 225.000 (двести двадцать пять тысяч) тенге
Кебина Н.А (с соавторстве с Хамитовым М.Х.) сборник научных статей «Смысл. Личность. Самореализация», издание приурочено к 20-летию независимости КР. (4.5 п.л) ISBN 978-601-7160-16-1
Тусупова Г.Б. Л. Лессигтін «Свободная культура» атты кітабына қазақша  аударма жасап шаруашылық келісімшартқа қол қойды. Бұл басылым Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен шығарылды және алғы сөзін ҚР премьер-министрі РК К. Мәсімов жазған  (15,0 п.л.)
Кебина Н.А. Социология:  для кредитной системы обучения. Учебное пособие // Кебина Н.А.  – Екибастуз: ЕИТИ,  2014. –  150 с.ISBN 978-601-7160-66-1
Тусупова Г.Б. Переиздание книги О. Уайльда «Портрет Дориана  Грея» (15,0 п.л.) - на сумму 225.000 (двести двадцать пять тысяч) тенге.
Кебина Н.А., Сугралимова Г.Б.Философия: Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқу құралы (мемлекеттік және орыс тілінде). Издание второе дополненное и переработанное. - Екібастұз, 2015. — 277б.ISBN 978-601-7160-79-1
Байгожина А.Е. Оқу-әдістемелік құрал «Кәсіптік қазақ тілі» (экономика мамандығы бойынша) Екібастұз қ-сы, ак.Қ.И.Сәтбаев атындағы ЕИТИ, 2015 ж.
Байгожина А.Е., Тезекбаева Г.А., Кошерова К.К. «Қазақ тілі әлемі»: «Инновационные технологии обучения государственному языку в полилингвальном пространстве»   г.Астана, По бюджетной программе:055 «Научная и/или научно-техническая деятельность». Подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных исследований» По приоритету: «Интеллектуальный потенциал страны» РК
Айтимова А.К Профессиональная психология Учебное  пособие Екибастуз, 2014.
Айтимова А.К. Психология и развитие личности Учебное пособие Екибастуз, 2014
Тезекбаева Г.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Английский язык» для студентов неязыковых вузов. Екибастуз, 2014.
Байгожина А.Е. Оқу-әдістемелік құрал «Кәсіптік қазақ тілі» (тау-кен ісі мамандығы бойынша ) Екібастұз қ-сы, ак.Қ.И.Сәтбаев атындағы ЕИТИ, 2015ж
Байгожина А.Е. Учебно-методический комплекс «Русский язык»  для всех специальностей г.Екибастуз, ЕИТИ им.К.И.Сатпаева, 2015г.
Тусупова Г.Б. Перевод книги английского архитектора Яна Гейла «Cities for people» на казахский язык по заказу издательства «Avant-media». – 2014.
  
ӘГП кафедрасының ПҰҚ  импакт фактормен журналдағы басылымдарының тізімі.

Ф.И.О. авторов статьи

Название статьи

Название журнала, год, №, стр

ISSN

Импакт-фактор журнала

E-mail

авторов

1

Кебина Н.А.

Инсайт смысла через «переживание» бытия

Вестник евразийского национального университета им Л.Н. Гумилева. 2011. -№1 (80). С.255-259.

1028-9364

0,2

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2.

Кебина Н.А.

Нравственная реальность и личностные смыслы

Вестник евразийского национального университета им Л.Н. Гумилева. 2011. - №5 (84). С.140-144

1028-9364

0,2

Natalia_kebina@mail. ru

3

Тезекбаева Г.А.

ТИПЫ НЕДОМОЛВОК ПО ОТНОШЕНИЮ К КОММУНИКАТИВНОМУ НАМЕРЕНИЮ ГОВОРЯЩЕГО

Вестник евразийского национального университета им Л.Н. Гумилева. 2014. -№1 (98). С.88 -94

1028-9364

0,2

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

4.

Тезекбаева Г.А.

Интерпретация недомолвок адресатом

Вестник Челябинского ГУ

№ 28(249)2011. Серия филология и искусствоведение. Выпуск 59. С.98-103

1994-2796

РИНЦ

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

5.

Кошерова К.К.

Категория наклонения как средство выражения интенциональной установки говорящего в дискурсе.

Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, серия Гуманитарных наук, № 3(82), 2011, с.142-147

1028-9364

0,2

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6

Tezekbayeva, Ekibastuz Technical Engineering Institute named after acad. K.Satpayev

Addresse Communicative Tactics in Speech Omissions

Middle-East Journal of Scientific Research 17 (7): 986-991, 2013

© IDOSI Publications, 2013

DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.17.07.12145

Международный научный журнал «Middle East Journal of Scientific Research (MEJSR)»

ISSN 1990-9233

Scopus*, ISI Web of Knowledge*, Eurasia Database, International Agricultural Database

рейтинг Q4

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7

Natalya A. Kebina

Kuralai K. Kosherova

The men and the women: the differences about the purposes and meaning of life (by the results of sociological survey)

Received: 19.04.2013 ID: 228 Is under review

«European Researcher» (Европейский исследователь) – международный мультидисциплинарный двуязычный научный журнал

ISSN 2219-8229. E-ISSN 2224-0136

Импакт-фактор РИНЦ 2011  - 0,778

Импакт-фактор Index Copernicus 2011 - 5,09

Global Impact Factor 2012 - 0,431

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

8

Кебина Н.А.

Молодежь Казахстана сегодня и завтра

Социологические исследования. 2004, № 3

ISSN

0132-1625

Импакт-фактор РИНЦ 1,059

по Thompson Reuters

0,271

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

9

Кебина Н.А.

Гендерные аспекты проблемы смысла, их роль в самореализации женщины.

Философские науки: Научный образовательный просветительский журнал.
- 2006. - N5. - С. 74-81.

ISSN

1560-7488

Импакт-фактор РИНЦ 0,249

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

10

Кебина Н.А.

"Рождение" смысла жизни через постижение смысла смерти

Социально-гуманитарные знания
2004. - № 2.-С.186-200

ISSN

0869-8120

Импакт-фактор РИНЦ 0,218

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

11

Г.А. Тезекбаева

СПОНТАННАЯ РЕЧЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2011, №1

ISSN 1993-5552

РИНЦ

0,006

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

12

Байгожина А.Е.,

Тезекбаева Г.А.

Кошерова К.К.

Multilingualism - one of the factors of personality in contemporary society of Kazakhstan.   Вестник евразийского национального университета им Л.Н. Гумилева. 1028-9364 0,2 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.