Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Көлік
В095 «Көлік қызметтері» білім беру бағдарламаларының тобы:
 - 6В11320 - «Теміржол көлігімен тасымалдауды ұйымдастыру»;
 - 6В11310 - «Автомобиль көлігімен тасымалдауды ұйымдастыру».

 BOP по жд BOP по ат

 
В065 «Автокөлікқұралдары» білімберубағдарламаларыныңтобы:
6В07150 - «Көлік, көлік техникасы және технологиялар» (Вагондар);
 6В07170 - «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» (Локомотивтер);
 6В07160 - «Көлік, көлік техникасы және технологиялар» (Автомобильдер).

 vagony

 lokomotivy1
 
avtomobili1
 Слайд11
"МАК - Екібастұз" ЖШС кафедра филиалы»
 
 
КАФЕДРАНЫҢ МІНДЕТІ, МАҚСАТЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ
КАФЕДРАНЫ МИССИЯСЫ
 Көлік, көлік технологиялары және коммуникация саласында, сондай-ақ көлік қызметі саласында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.
 МАҚСАТТАРЫ:
 «Автокөлік құралдары» және «Көлік қызметтері» білім беру бағдарламалары топтарында жоғары кәсіби жоғары білім беру, түлектерді өмірге және қазіргі әлеуметтік жағдайларда жұмыс істеуге дайындау.
МІНДЕТТЕР:
- оқу үдерісіне заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу;
- білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету және интеллектуалды білуге, өмір бойы білім алуға, шеберлікке ұмтылуға, адами әлеуетті, кәсіби шеберлікті дамыту және корпоративтілік рухын тәрбиелеу;
- білім беру процесін демократияландыру арқылы студенттердің сапалы білім беру қызметтерін алуға ынтасын күшейту;
 - білім беру процесін демократияландыру арқылы студенттердің сапалы білім беру қызметтерін алуға ынтасын күшейту;
- оқу процесін ұйымдастыру технологиясын жетілдіру, оның студенттер мен жұмыс берушілердің қызығушылықтарын іске асыруға бағытталуы;
- оқытудың инновациялық әдістерін және интерактивті қызметтерді әзірлеу және енгізу;
 - университеттің білім және ғылым саласындағы инновациялық қызметі мен халықаралық ынтымақтастығын дамыту;