Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Факультет тарихы

 ИНЖЕНЕРЛІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

Институт құрылғанынан бері 2009 жылға дейін үш факультет қызмет көрсеткен: «Инженерлік», «Экономикалық», «Сырттай».
В 2009-2010 оқу жылдары кафедраларды қайта қарастырып кейбір кафедраларды біріктіруге тура келді: «Тау-кен-металлургиялық және құрылыс», «Энергетика және көлік», «Экономика және ақпараттық жүйелер»:
В 2010-2011 оқу жылдары факультеттер үш факультеттен екі факультетке қысқартылды: «Көлік, энергетика және ақпараттық жүйелер», «Тау-кен-құрылыс және экономика».
В 2012-2013 оқу жылдары ректораттың шешімімен бір факультетке біріктіріліп Инженерлік-экономикалық факультет болды.
2016/2017 оқу жылдарында 1184 студент оқиды. Олардың -1007 төлем ақылы оқуда, ал 177-мемлекеттік грант иегерлері.Мемлекеттік тілде оқитын топтарда 176 студент.
Факультетте барлығы 95 оқытушы. Профессорлық оқытушылар құрамында состава 5 доктор, 45 ғылым кандидаттары, 10 магистр.
Факультет құрамына кафедралардан басқа оқу және ғылыми лаборраториялар,ғылыми базалар мен оқу тәжірибелік базалар, кабинеттер, сыныптар, мұрағаттар кіреді.
Білім беру үрдісі факультетте жүзеге асырылады барлық ресурстар аталған құрылымдар, факультеттің сондай-ақ ғылыми-зерттеу және басқа да ғылыми және өндірістік мекемелердің ынтымақтастық туралы шарттары жасалады.
Факультеттің жоғары басқарушылық органы Ғылыми Кеңес. Факультеттің Ғылыми Кеңесіне басқарушылықтың білім беру қызметіндегі сұрақтары қарастырылады:
-                    ЕИТИ Ғылыми Кеңесінің іс-қимыл бағыттары мен деңгейлерін бағдарламалық дайындауды, жаңа білім беру бағдарламаларын және оларды бекітуге ұсыну, мамандықтар бойынша оқу жоспарларын бекіту, оқу бағдарламаларын, пәндердің оқу жоспары, мамандықтар тізбесін,олардың мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкестігін тексеру;
- ЕИТИ Ғылыми Кеңесімен бекітілетін факультеттің шарттарын қарастыру және ұсыныстарын қабылдау;
           - деканның, декан орынбасарының,оқу-әдістемелік комиссиясының төрағасы, факультет және кафедра меңгерушілерінің есептерін тыңдау;
           - профессорлық - оқытушылар құрамының лауазымдарына конкурстық іріктеу өткізу, ЕИТИ ұсыныстары бойынша ғылыми және құрметті атақтарға ұсыныс - кеңесін беру,институттың құрылымдық бөлімшелерінде 5 жылдан кем емес жұмыс істеген кандидаттарды сыйлықтарға ұсыну. Сайлау рәсімі факультет туралы ереже және ЕИТИ жарғысына сай анықталып бекітіледі.
Факультетті жедел басқару, қарау, ағымдағы мәселелерді оқу, ғылыми, өндірістік қызметтің орындалуын бақылау,Кеңес шешімдерін жүзеге асыру, өзара іс-қимыл кафедра және басқа бөлімшелердегі факультеттің және институттың факультет деканатымен қамтамасыз етіледі ;
Деканат құрамына деканның орынбасары деканға жедел басшылық жасау үшін, оны тағайындайтын ректор және факультет әдіскері.

10 1

Деканның орынбасары деканға оқу үрдісін ұйымдастыруды атқаруға көмектесуі үшін тағайындалады. Деканның орынбасары ЕИТИ ректорымен деканның мінездемесі арқылы ұсынылып жұмыстан босатылады.

10 22

Декан орынбасары өкілеттіктерін және міндеттерін, оларды іске асыру мақсатында жоғары білікті мамандарды дайындаудауға көмектеседі.

10 3

Деканның орынбасары факультеттің әкімшлік өкілі болып саналады. Ол өз қызметінде тікелей факультет деканына бағынады, сондай-ақ өз жұмысын кафедралармен, оқу-әдістемелік комиссия факультетімен келісіп жасайды.

ФАКУЛЬТЕТ МІНДЕТТЕРІ

-                    мамандықтардың оқу жұмыс жоспарларын жетілдіру, жұмыс бағдарламаларының барлық оқыту нысандарымен, күнтізбелік жоспарларымен аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтармен келісу;

- кафедра факультеттің үйлестіру әдістемелік жұмысын оқытушылары ұйымдастыру;

- факультеттегі оқу-әдістемелік құралдарды шығару сапасы мен мерзімдерін бақылау;

         - факультеттің педагогикалық тәжірибелеріне, студенттердің өздік жұмыстарына талдау жасау, студенттер мен оқытушылар бюджетін анықтау;

- оқу жоспарын, оқу құралдарын, нұсқаулық-әдістемелік материалдарын, ТЖҚ мен ЭЕМ қамтамасыз етілуін қадағалау, ПОҚ жетілдіруін қамту, оқыту әдісі сапасын арттыру, ұйымды ынталандыруды ұйымдастыру және факультеттің ғылыми-әдістемелік жұмыстарын, студенттердің білімдерін бақылау т.б.

- аттестаттау және тәрбие, ұйымдастыру және сауалнама жүргізу туралы студенттердің оқыту сапасы мен тәрбие ісін қадағалау;

- факультеттік ғылыми-практикалық конференция ұйымдастыру және өткізу, жоғары оқу орындары аралық және республикалық конференцияларға қатысу.

Жұмыстың негізгі бағыттарының қызметі ОӘК арқылы әдістемелік топтары қалыптастырылатын факультеттің кафедраларында жүзеге асырылады.Әдістемелік тотары кафедра қызметкерлерінің, жетекші оқытушылардың циклі бойынша біріктіріледі.

Олардың мазмұны жұмыстың әзірлеу, жетілдіру жұмыс бағдарламалары және күнтізбелік жоспарларды тиісті пәндер бойынша, Содержание их работы заключается в разработке и совершенствовании рабочих программ и календарных планов по соответствующим дисциплинам, әдістемелік ұсыныстарды дайындау үшін оқытушылар мен студенттердің орындау, зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми - әдістемелік жұмыстарының ,талдау қамтамасыз етілу кафедра пәндері бойынша оқулықтар, оқу құралдары, нұсқаулық-әдістемелік материалдармен, ТЖҚ және ЭЕМ , кафедраның зерделеу және пайдалану, оң жұмыс тәжірибесін арттыру, кафедра басқа жоғары оқу орындарының, ғылыми-әдістемелік семинарларына, қатысуын қамтамасыз етеді.

Инженерлік-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік

ҚҰРАМЫ

1 . Турсунов Н.Ж..Кеңес төрағасы ,ИЭФ деканы, т.ғ.к.,профессор

  1. Нурмаганбетова Б.Н. – ИЭФ декан орынбасары , доцент
  2. Пак В.И. – Кеңес мүшесі, «АЖ жАБ» кафедрасының меңгерушісі, х.ғ.к. профессор
  3. Рахишева А.Б. - Кеңес мүшесі, «ЭжәнеМ» кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.к,профессор
  4. Унайбаев Б.Б. – Кеңес мүшесі,«Қ» кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к. доцент
  5. Ичева Ю.Б. - Кеңес мүшесі, «ЭжәнеМТ » кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к.профессор
  6. Нуспеков ЕЛ. - Кеңес мүшесі, «К » кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к. профессор
  7. Кебина Н.А. - Кеңес мүшесі, «ӘГП» кафедрасының меңгерушісі ,ф.ғ.д., профессор
  8. Кайназаров А.С. - Кеңес мүшесі, «РМПИ» кафедрасының меңгерушісі,т.ғ.к., доцент
  9. Асылова К.Б. – Кеңес хатшысы, магистр

ОҚЫТУ НӘТИЖЕСІ

Факультетте оқу үрдісінің талдауы мен нәтижесімен офис-тіркеушілер айналысады. Студентердің білім сапасының ішкі мониторинг жүйесіне мыналар кіреді:

-                    Семестрде екі аралық бақылау (7 және 14 жұма), қортындысы емтихан арқылы, курстық жұмыстар (жобалар) арқылы жүргізіледі , барлық бағалар электронды базаға қойылады;

-Топтардың старостаталары оқу, тәрбие және т.б үрдістер туралы ақпарат беріп отырады

-                     Кураторлық сағаттар тақырып бойынша жүргізіледі;

-                     Аралық бақылаулардан кейін деканат сабаққа қатыспаған үлгерімдері нашар студенттермен жұмыс жасайды;

-                     Студенттер мен ПОҚ арасында анонимді сауалнамалар өткізіліп тұрады, олар оқу үрдісі мен тәрбиелік жұмыстар туралы өз пікірлерін көрсете алады;

10 4

Жұмыс берушілердің сауалнама нәтижесі: 5балл- 18 % , 4 балл - 41 %, 3 балл — 27 %, 2 балл -14 %.Практикалық дайындықтардың нәтижесінде студенттердің көбі өндірістердің практикаға алмайтыны, басшылармен қарым-қатынастың жоқтығы туралы айтылады. 

10 5

Жұмыс берушілердің мамандарды дайындау туралы берген бағасы:
1) Студенттердің теориялық дайындықтарына 4 балл (59%).
2)Студенттердің практикалық дайындықтарына 4 балл (59%).
3)Студенттердің теориялық дайындықтарының деңгейі 18 % 5 балға бағаланады және 22 % 3 балға тең, практикалық дайындықтарына қарағанда.
4) Қанағаттанарлақсыз практикалық дайындықтарына жұмыс берушілердің 14% .
5) Жұмыс берушілердің едәуір бөлігі түлектердің өз кәсіпорнында жақсы жұмыстарын бағалайды, негізінен, 4 балл (55%) береді.
6) Жұмыс берушілер саны (75 %), өз тілектерін айтқан, атап кезінде жақсы теориялық дайындық бар, ал жас мамандарға практикалық білім жетіспейді дейді.
Жоғары дайындау және алу дағдыларын арттыру қажет, практикалық сағат саны сабақтарын көбейту, өндірістік практика барынша көп кіргізілсін; арнайы пәндер бойынша өндірісте сабақтар жүргізу.Түлектерді жұмысқа тұрғызу деңгейі 91-97%.